Konferencija

17 – Međunarodna konferencija

Na osnovu dosadašnje situacije , stanja u društvu kao i u celom svetu, u obavezi smo da Vas obavestimo da se ovogodišnja 17-ta Međunarodna konferencija neće održati.

Ovakva odluka je doneta na osnovu sagledavanja kompletne situacije i u našoj najboljoj nameri da sprečimo bilo kakve nepoželjne situacije.

17-ta Međunarodna konferencija će se održati sledeće godine u tradicionalnom terminu, a o tačnom datumu ćemo Vas blagovremeno obavestiti.
Svi prispeli radovi će biti vraćeni autorima ili uz njihovu saglasnost biće prezentovani sledeće godine.

POZIV

NAUČNI ODBOR

UPUTSTVO ZA PISANJE RADOVA

O savezu

Prestankom rada Saveza zaštite na radu Jugoslavije i njegovom transformacijom u Savez zaštite na radu Srbije i Crne Gore koji nije odgovorio zahtevima struke, rođena je ideja da se formira Savez zaštite na radu Vojvodine.

Januara 2003 godine pokrenuta je inicijativa za formiranje Saveza zaštite na radu Vojvodine, koju su podržala sva udruženja zaštite na radu iz Vojvodine, delom Srbije, stručne ustanove koje se bave pružanjem usluga iz oblasti zaštite na radu kao i veliki sistemi ( NIS, Elektroprivreda, Srbijagas…).

Potpisivanjem Sporazuma, koji su potpisali Udruženja zaštite na radu Sremskog, Severnobačkog, Južnobačkog i Banatskog okruga, oktobra 2003 godine registrovan je Savez.